Liên hệ:

Cửa hàng hạt giống An Khoa

Địa chỉ: 71 Trịnh Phong Đáng, Long Thành Bắc, Hòa Thành, Tây Ninh

SĐT: 0989343523

Email: hatgiongtayninh@gmail.com

Zalo: 0989343523